انگلیسی - دوره مکالمه کوتاه مدت

  انگلیسی : دوره مکالمه کوتاه مدت - آشنایی بیشتر با دوره

این دوره مخصوص آن دسته از علاقه مندان به یادگیری زبان انگلیسی است که مایلند مهارت های گفتاری و شنیداری خود را بدون درگیری با مباحث پیچیده دستوری تقویت نمایند.

  منابع آموزشی

آشنایی با دوره:

این دوره ویژه افرادیست که در نظر دارند مهارت های گفتاری و شنیداری خود را تقویت نمایند. لذا در این دوره از سری کتاب های Speak Now استفاده می گردد.

 این سری کتاب ها دارای چهار جلد هستند که مکالمه زبان را در چهار سطح پایه Basic مقدماتی ELEMENTARY، پیش متوسطه PRE- INTERMEDIATE ، متوسطه  INTERMEDIATE آموزش می دهد.

در این متد آموزشی هدف اصلی یادگیری مکالمات روزمره در موقعیت های مختلف است.

 

دوره آموزشی : دوره بهار 98 

زمان ثبت نام : 97/11/27

 

نوع کلاس

 

تعداد جلسات در هفته

 

روزها

 حداقل 5 حداکثر12 نفر

خصوصی: یک یا دو نفر

دو جلسه 

سه جلسه

زوج

فرد

پنج شنبه 

جمعه

 


نکته:  افرادی که هدفشان صرفا یادگیری زبان انگلیسی در حد مکالمات روزمره می باشد این دوره را انتخاب کنند.