تاریخچه

آموزشگاه زبان انگلیسی گویش نوین در سال 1387 در منطقه پیروزی تهران در دو مجموعه آموزشی پسرانه و دخترانه و مجزا افتتاح شد تفاوت آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان گویش نوین به دلیل ایجاد فضایی متفاوت و بهره گیری از افراد مجرب در خصوص طراحی سیستم های آموزشی توانست در طی این سالها سیستمی متفاوت و موفق ارایه کند که مورد استقبال مردم قرار بگیرد.