نظرسنجی

زبان آموز گرامی: با سلام به منظور ارتقاء سطح علمی و آموزشی آموزشگاه زبان انگليسي گویش نوین و همچنین ارائه خدمات مطلوب تر به شما عزیزان خواهشمند است نظرات خود را در خصوص موارد زیر واقع بینانه و به دور از هرگونه احساس گرایی مرقوم بفرمائید تا بتوانیم خدمت بهتری در این راستا به شما ارائه نمائیم .

لطفاً شعبه ای که در آن دوره گذرانده اید را انتخاب نمایید.