Logo

آموزشگاه زبان انگلیسی گویش نوین

آموزشگاه زبان انگلیسی گویش نوین در سال 1387 در منطقه پیروزی تهران در دو مجموعه آموزشی پسرانه و دخترانه و مجزا افتتاح شد تفاوت آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان گویش نوین به دلیل ایجاد فضایی متفاوت و بهره گیری از افراد مجرب در خصوص طراحی سیستم های آموزشی توانست در طی این سالها سیستمی متفاوت و موفق ارایه کند که مورد استقبال مردم قرار بگیرد.

کارشناسان آموزشگاه زبان انگلیسی گویش نوین آماده ارائه مشاوره رایگان به زبان آموزان محترم می باشند     Gooyesh Novin Institute
هم اکنون می توانید جهت دریافت مشاوره اقدام نمایید

اخبارها و رویدادها

زبان آموزان ممتاز