انگلیسی - دوره FCE و CAE

  انگلیسی : دوره FCE و CAE - آشنایی بیشتر با دوره

FCE یک دوره آمادگی بسیار سودمند برای افرادی است که سطح Advanced را سپری نمودند و قصد دارند در دوره هایی نظیر IELTS ، CAE شرکت کنند.

  منابع آموزشی

  ​آشنایی با دوره  FCE

 FCE  ،(First Certificate in English) آزمونی برای اثبات توانایی افراد در انجام گفتگوها و نگارش های روزمرّه به زبان انگلیسی در سطح متوسط رو به بالا درسطحUpper-intermediate)  در کشور های EFL و بعد از دوره های  Advanced در کشور های ESL مانند ایران است و قبولی درآن راه را برای تحصیل در دانشگاه های 34 کشور جهان و کار در بانک ها و دیگر مؤسسات مالی و اقتصادی، آژانس ها وخطوط هواپیمایی، شرکت های فعال و معتبر تولید نرم افزارها و سخت افزارهای کامپیوتری و ... آن کشورها هموار می سازد.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آشنایی با دوره  CAE

آزمون CAE یا Certificate in Advanced English آزمون زبان انگلیسی در سطح پیشرفته (Advanced) می باشد که توسط دانشگاه کمبریج انگلستان از سال 1991 و به طور متوسط 3 الی 4 بار در هر ماه در 1200 مرکز در 113 کشور مختلف جهان و ایران برگزار می شود؛ به افرادی که موفق به کسب نمرات  B، A و C در آزمون CAE شوند، مدرک CAE اعطاء می شود که مورد قبول 2800 دانشگاه شامل برترین دانشگاه ها در استرالیا، ایالات متحده آمریکا، انگلستان و ...، سازمان، مؤسسه و شرکت در 67 کشور جهان جهت تحصیل و کار میباشد. همچون FCE مدرک CAE نیز تاریخ انقضاء نداشته و مادام العمر معتبر می باشد و افراد برای شرکت درآن، الزامی برای شرکت و قبولی در آزمون FCE ندارند.

دوره آموزشی : دوره بهار 98 

زمان ثبت نام : 97/11/27

نوع کلاس

 تعداد جلسات در هفته

روزهای هفته 

 

گروهی: حداقل 5 حداکثر 12 نفر

 

دو روز در هفته

 

یکشنبه _ سه شنبه

شنبه _ چهارشنبه